Doç.Dr.
Oktay YEMİŞ
Birim
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
İletişim